Тренутно се налазите: Насловна > Спојено и одвојено писање речи

Спојено и одвојено писање речи

Придеви

I
кривичноправни (: кривично право), не кривично-правни/кривично правни

Спојено се пишу придевске сложенице настале извођењем од двочланих синтагми, значењски обједињених, где прва реч у синтагми као зависни члан ближе одређује другу реч која је управни члан синтагме.

Пример: Утврђено је да нема кривичноправне одговорности.

II
горенаведени, не горе наведени

Када се у првом делу придевске сложенице налази прилог који се посебно не истиче, делови сложеног придева се пишу састављено; нпр. Обратите пажњу на горенаведене податке. Обавезно је растављено писање само уколико се прилошки део нарочито наглашава; нпр. Обратите пажњу на податке који су већ горе наведени.

III
маслинастозелен, не маслинасто зелен

Према творбеној структури, придеви који служе за означавање различитих нијанси боја спадају у сложенице, те је исправно састављено писање.

Пример: Дечак има маслинастозелену кошуљу и светлобраон панталоне.

IV
газда Иванов (: газда Иван), не газда-Иванов

Присвојни придеви који су добијени извођењем од вишечланих имена помоћу суфикса -ов, -ев, -ин пишу се искључиво растављено.

Пример: Радио је код газда Ивановог зета.

V
прворођени, не прво рођени

Ако је сложени придев добијен од једне или обе несамосталне саставнице, обавезно је састављено писање.

Придев: Родио се син прворођени.

VI
међуљудски, не међу људски

Придеви настали префиксацијом пишу се спојено: међу- + људски > међуљудски.

Пример: Често се питамо у чему је тајна добрих међуљудских односа.

VII
црвено-плаво-бела застава, не  црвено плаво бела застава

Када се скуповима од двају или више напоредних придева означава један исти појам, обавезно је писање цртице.

Пример: Високо се вијорила црвено-плаво-бела застава.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


2 коментар “Спојено и одвојено писање речи”

  1. SnežanaM. каже:

    Znači „dobrodržeći“ je u redu?

Напиши одговор