Тренутно се налазите: Насловна > Спојено и одвојено писање речи

Спојено и одвојено писање речи

Глаголи

I
ми ћемо отићи / отићи ћемо, не отићићемо

Глаголи који се у инфинитиву завршавају на -ћи граде само сложени футур од енклитичког (краћег) облика презента помоћног глагола хтети и инфинитива глагола. Енклитички облици презента помоћног глагола хтети се увек пишу одвојено од инфинитива глагола на -ћи.

Пример: Ми ћемо отићи / oтићи ћемо следеће недеље на одмор.

II
рекла-казала, не рекла казала

Удвојени глаголски облици блиског или супротног значења пишу се са цртицом.

Пример: Никада није обраћао пажњу на приче рекла-казала.

III
иди ми дођи ми, не иди ми-дођи ми

Уколико се удвајају вишечлане саставнице, обавезно је писање одмакнуте црте. Цртица се у овом случају, по правилу,  не може писати.

Пример: Све је то, мој друже, иди ми дођи ми.

IV
ако бог да (‘надам се’), не акобогда

Одвојено се пише ако бог да са значењем ‘надам се’; нпр. Биће све у реду ако бог да. Састављено се пише акобогда када има значење упитног прилога – куда, камо; нпр. Хеј, пријатељу, акобогда?

V
рекао би, не рекаоби

Облици аориста помоћног глагола бити пишу се растављено од радног глаголског придева у потенцијалу.

Пример: Рекао би много штошта, али је ипак одлучио да ћути.

VI
знадбуде (= буде знао), не знад буде

Застарели облици футура II који се граде од неколико глагола (нпр. знати, моћи, смети, хтети) представљају глаголске сложенице и пишу се састављено. У датом примеру долази до једначења сугласника по звучности (знадбуде < знат + буде).

Пример: Он ће да положи ако знадбуде.

VII
видећемо, не виде ћемо

Глаголи који се у инфинитиву завршавају на -ти граде футур на двојак начин. Уколико енклитички (краћи) облици презента помоћног глагола хтети долазе испред инфинитива глагола, реч је о сложеном футуру чији се саставни делови пишу растављено; нпр. Ми ћемо видети како ће се ствари одвијати. Ако се пак енклитички облици презента помоћног глагола хтети додају на инфинитивну основу, онда имамо прост футур и обавезно је састављено писање; нпр. Видећемо како ће се ствари одвијати.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


2 коментар “Спојено и одвојено писање речи”

  1. Маријана says:

    Интересантно!

Напиши одговор