Тренутно се налазите: Насловна > Презимена која потичу од апелатива

Презимена која потичу од апелатива

Властите именице су асемантичне речи, речи које су лишене семантичког садржаја. Ова презимена су настала семантичким пражњењем заједничких именица. То значи да је њихова творбена структура остала неизмењена, али су без семантичког садржаја, имају само номинациону вредност.

Издвојене патрониме ове групе можемо разврстати према значењу апелационих лексема од којих потичу: 1) аугментативно-пејоративно значење: Гуњина (< гуњина аугм. и пеј. од гуњ), Капетина (< капетина аугм. и пеј. од капа) ; 2) деминутивно значење: Капица (< капица дем. од капа), Марамица (< марамица дем. од марама); 3) хипокористично значење: Гаћо (< гаћо хип. од гаћоња (1а)), Дроња (< дроња хип. од дроњавац), Дроњо (< дроњо хип. од дроњавац); 4) онај који носи одевни предмет: Гаћаш (< гаћаш ‘онај који носи широке, дугачке гаће’); 5) одевни предмет: Абењак (< абењак ‘капа од абе’), Гаће (< гаће ‘доњи део рубља мушког или женског’), Гуњача (< гуњача ‘сукнени огртач са рукавима, гуњ’), Дроњак (< дроњак ‘поцепан део одеће, прња’), Кабаница (< кабаница ‘дугачки сукнени огртач, обично са капуљачом’), Кукуљача (< кукуљача ‘капуљача’); 6) материјал од кога се израђује одевни предмет: Каничар (< каничар покр. ‘пређа за тканицу’).

Према пореклу апелационих лексема, патроними су: домаћег порекла: Дроња, Дроњак, Дроњо, Гаћаш, Гаће, Гаћо, Каничар; латинизми: Гуњача, Гуњина, Кукуљача; турцизми и оријентализми: Абењак, Марамица; талијанизми: Капица.

Резултат слика за презимена слике

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор