Тренутно се налазите: Насловна > Страна имена ― промена по падежима

Страна имена ― промена по падежима

Властите именице страног порекла се граматички прилагођавају, адаптирају преласком у српски језик као језик прималац.

Системска адаптација је наглашенија код страних имена која потичу из словенских језика. Тако, примера ради, руска имена се прилагођавају нашој деклинацији. Именице женског рода попут именице Об мењају се у српском језику као именице мушког рода на сугласник; нпр. Об-Оба.

Руска презимена на -ов, -ев типа Тургењев, Чехов у инструменталу једнине имају наставак -ом: Тургењевом, Чеховом, али, према сличним именицама из српског језика (нпр. Веселинов, Миљанов), јавља се и дублетни наставак -им: Тургењевим, Чеховим. Присвојни придеви изведени од ових презимена гласе: Тургењевљев, Чеховљев. Женска имена по оцу у генитиву, акузативу и инструменталу једнине имају наставке као именице III врсте деклинације: на пример: Николајевна–      –Николајевне-НиколајевнуНиколајевном; ПетровнаПетровне-Петровну-  –Петровном; у дативу и локативу једнине имају придевске наставке: нпр. Николајевној, Петровној; вокатив је једнак номинативу.

Италијанска имена типа Данте, Петрарка се у потпуности својом променом уклапају у наш деклинациони систем: Данте-Дантеа, Дантеов; Петрарка- –Петрарке, Петраркин.

У енглеском језику нека женска имена задржавају у номинативу изворни облик, али се мењају по падежима као именице женског рода; нпр. Агнес (номинатив једнине), Агнеси (датив једнине), Агнесин (присвојни придев). Уколико се женско име у номинативу завршава на , има промену као именице женског рода III врсте; на пример: ЏозефинаЏозефине-     –Џозефини; облик присвојног придева је Џозефинин. Мушка имена на сугласник се мењају по I врсти;  на пример: Дејвид-Дејвида-Дејвиду-       –Дејвида-Дејвиде-ДејвидомДејвиду; облик присвојног придева је Дејвидов.

Француска имена женска имена, имена река, имена покрајина, често се прилагођавају у нашем језику тако што добијају у номинативу једнине наставак -а: Жаклина, Рона, Шампања. Мушко име пак Франсоа испред презимена је непроменљиво: Франсоа Митеран, Франсоа Митерана. Када стоји самостално, мења се: Франсоа-Франсое-Франсои.

Име великог кинеског вође се може мењати по падежима само ако стоји самостално; у супротном, ако стоји испред презимена, остаје непроменљиво: Мао-Маоа-Маоу, али: Мао Цедунг, Мао Цедунг, Мао Цедунгу. Присвојни придев гласи Мао Цедунгов.

Пожељно би било да се уз извесна прилагођавања страна имена што више уклопе у наш граматички систем.

Резултат слика за recnik srpske akademije nauka i umetnosti slike

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор