Тренутно се налазите: Насловна > Имена из класичних језика

Имена из класичних језика

I
Нептун

Властито име из римске митологије настало је адаптацијом. Применом принципа језичке економије, од изворног облика (Neptunus) одбијен је завршетак –us.

II
Харибда

Познато име из грчке митологије употребљавамо са прерађеним завршетком. Наиме, од изворног облика Charybdis одбија се завршетак     -is и додаје наставак , те се ова властита именица женског рода мења као именице III деклинације.

III
Цицерон

Латинско име Cicero (основа Ciceron-) прилагођава се тако што добија облик на сугласник, односно образац који је најпогоднији за мушки род. Ова властита именица се у нашем језику мења по падежима као именице I врсте.

IV
Сапфо (Сафо) и Сапфа

Грчка женска имена на –о често се опиру преради у нашем језику. Међутим, неретко се јавља и дублетни облик на -а.

V
Ахил и Ахилеј

Име знаменитог грчког хероја се адаптира на двојак начин. Облик Ахил је настао према лат. Achilles одбијањем завршетка -es. Дозвољен је и облик Ахилеј, који је добијен адаптацијом од грч. Achilleus, и то тако што је одбијен наставак -us и додато ј.

VI
Хермес

Двосложна имена грчког порекла чувају и у нашем језику завршетак          –еs. У датом примеру се не примењује принцип језичке економије.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор