Тренутно се налазите: Насловна > Именице које означавају свечану одећу

Именице које означавају свечану одећу

Ова семантичка подгрупа је сачињена од лексема које означавају делове одеће који се носе у несвакидашњим, свечаним приликама. Карактеристично за све лексеме је да садрже семантичку компоненту + свечано.

Више је туђица (19) него домаћих речи (4). Број туђица је реалативно уједначен: галицизми (5): врак, гала, жакет, жакета, фрак; турцизми и оријентализми (5): ђејсија, ђеисија, диван-кабаница, јапунџе, калпак; германизми (4): герок, салонрок, халбец, халпцилиндер; латинизми (2): домино, талар.
Домаћа лексика (4): одежда, посвечаница, свечаница, стећа.
Неке лексеме су обележене географски (врак дијал., ђејсија покр.), географски и стилски (ђеисија нар., песн.).
Присутни су како фонолошки дублети (вракфрак, ђејсија: ђеисија), тако и морфолошки дублети (жакет: жакета).

Одећа уопште (4): гала (2) ’свечано одело’, ђеисија (1) ’одело, обично скупоцено, свечано’, ђејсија в. ђеисија, посвечаница (1) ’празнични, свечани део одеће (хаљина, кошуља)’.
На глави (5): калпак (1а) ’свечана капа’, полуцилиндар, полуцилиндер ’округли и тврди, обично црни шешир за свечане прилике’, халбец в. халпцилиндер, халпцилиндер ’полуцилиндер, крут шешир за свечане прилике’.
Горња одећа (14): врак в. фрак, герок ’свечани (обично црни) мушки капут са дугим пешевима, реденгот’, диван-кабаница ’дугачка и велика кабаница, обично за свечане прилике’, домино (1а) ’дугачак огртач, плашт са капуљачом који се данас носи на балу под маскама’, жакет (а) ’врста мушког свечаног капута са једним редом дугмади и спреда заобљеним полама’, жакета в. жакет, јапунџе (1г) ’свечани плашт’, одежда (2) ’свечана хаљина’, салонрок ’свечани лагани капут до колена’, свечаница (2) ’празнична женска кошуља’, стећа ’празнична, стајаћа женска антерија’, талар ’дуга свечана хаљина, огртач, плашт’, цабајка ’женски свечан и дебео капут’, фрак ’врста свечаног кратког капута изрезаног с предње стране и с дугим скутима остраг’.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор