Тренутно се налазите: Насловна > Именице које означавају службену одећу

Именице које означавају службену одећу

У ову семантичку подгрупу убројали смо лексеме са општим значењем ’службена одећа’. Хипероним семантичке подгрупе је лексема униформа ’службено одело прописаног кроја и материјала, исто за све припаднике одређене установе, организације’. У зависности од тога на ком се делу тела носи одевни предмет означен лексемом, извршили смо дубљу поделу у оквиру семантичке подгрупе. Закључили смо да доминира лексика која означава различите видове горње одеће.

Свих 20 лексема је страног порекла. Највише је галицизама (9): блуза, корзет, мондур, мондура, монтура, мундир, мундира, мундур, мундура; 2 англицизмa: килт, фрeнч; 2 русизма шапка, шињел; 2 талијанизмa: копоран, мантелина; турцизми и оријентализми (2): доламица, јапунџе; 1 грецизам: камилавха; 1 латинизам: гуњ; 1 хибрид: полушињел.
Одређене лексеме су маркиране географски: (јапунџе покр., мундур покр., мундура покр.),  временски и географски (мундира покр., заст.), временски (мантелина заст.).
Међулексички фонетски дублети: мундир: мондур, мундур, мондура: монтура, мундура. Присутна је супституција фонема, о м. у, д м. т.
Међулексички морфолошки дублети: мондур: мондура, мундур: мундура.
Лексема камилавха својим секундарним значењима означава различите врсте службене капе као дела службене одеће, униформе – ’куварска капа’, ’капа милиционера’.

На глави (3): камилавха (2а) ’висока бела куварска капа’, камилавха (2в) ’службена капа милиционера или затворских стражара’, шапка ’празнична капа официра’.
Горња одећа (18): блуза (2) ’врста кратког мушког капута који носе претежно радници и војници’, гуњ (1б) ’војнички копоран’, доламица (2) ’врста краћег горњег капута (обично као део униформе неких родова војске)’, јапунџе (1в) ’шињел’, килт ’сукња од шкотске кариране тканине са наборима, фалтама (у шкотској мушкој народној ношњи и као део униформе у неким јединицама енглеске војске)’, копоран (в) ’војничка блуза’, корзет (2) 
’војничка блуза сашивена у струк’, мантелина ’кратка војничка пелерина’, мондур, мондура, монтура в. мундир (1), мундир (1а) ’капут, сако од одређеног материјала, кроја, боје и сл., као део службене, најчешће војне одеће, униформе; уопште унифирма’, мундира в. мундир (1а), мундур, мундура в. мундир (1а), полушињел ’кратки зимски војнички капут’, фрeнч ’кратак до горе затворен војнички капут’, шињел ’војнички горњи дугачки капут, војничка кабаница’.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор