Тренутно се налазите: Насловна > Презимена по занимањима

Презимена по занимањима

Презименима може да се изражава сродство, карактеристично обележје особе, национална припадност, занимање појединца.

Професија као одредница система за именовање јавља се код нашег народа веома рано, још у XIII веку. Сталешка подвојеност, рангирање људи у друштву према занимању које обављају оставља трага и у начину на који се врши именовање.

Издвојили смо неколико примера презимена по занимањима: Абаџијин, Абаџин, Абаџић, Зубунџија, Калпакчија, Капаџић, Каукчија, Каукџија, Клашњарац, Крпач, Налчаџић.

Дата презимена можемо поделити на: 1. презимена која настају суфиксацијом; 2. презимена која воде директно порекло од апелатива.

1.

Презимена Абаџијин, Абаџин, Абаџић, Капаџић, Клашњарац, Налчаџић настају додавањем суфикса -(а)ц, -ин, -ић на творбену основу именица абаџија ‘кројач који израђује одела од абе, грубе вунене тканине’, капаџија ‘онај који прави капе’, клашњар покр. ‘онај који прави и продаје клашње, сукно, сукнар’, налчаџија покр. заст. ‘занатлија који израђује и продаје налче, блокеје’. У примерима Абаџин, Абаџић, Капаџић, Налчаџић презимена се граде од скраћене творбене основе, без последњег слога наставка -ија.

2.

Презимена Зубунџија, Калпакчија, Каукчија, Каукџија, Крпач истоветна су као и апелативи којима се означавају вршиоци занимања: зубунџија ‘онај који прави зубуне’, калпакчија заст. ‘онај који прави калпаке’, каукчија/каукџија покр. ‘онај који прави кауке’, крпач ‘онај који се бави крпљењем’. У основи ових апелатива су заборављени називи делова одеће: зубун ‘врста мушког или женског капута са рукавима или без рукава’, калпак ‘висока округла крзнена капа’, каук ‘капа од дебеле тканине око које је обмотана чалма’.

Наведени занати су застарели и њима се данас нико не бави. Презимена по занимањима чувају успомену на њих.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор