Тренутно се налазите: Насловна > Презент глагола

Презент глагола

I

извиним, извиниш, извини, извинимо, извините, извине (: извинити), не извинем, извинеш, извине, извинемо, извинете, извину

 

Глагол ИЗВИНИТИ (СЕ) припада VI врсти промене.

Пример: Морате да им се извините.

 

II

чешем, чешеш, чеше, чешемо, чешете, чешу (: чешати), не чешам, чешаш, чеша, чешамо, чешате, чешају

 

Глагол ЧЕШАТИ (СЕ) мења се по II врсти.

Пример: Није пристојно да се чешеш.

 

III

црпем, црпеш, црпе, црпемо, црпете, црпу (: црпсти), не црпим, црпиш, црпи, црпимо, црпите, црпе

 

Глагол ЦРПСТИ се мења као глаголи I врсте.

Пример: Црпемо снагу из непознатих извора.

 

IV

кујем, кујеш, кује, кујемо, кујете, кују (: ковати), не ковем, ковеш, кове, ковемо, ковете, кову

 

Глагол КОВАТИ припада IVб врсти промене.

Пример: У тајности кују план.

 

V

зовем, зовеш, зове, зовемо, зовете, зову (: звати), не зовнем, зовнеш, зовне, зовнемо, зовнете, зовну

 

Глагол ЗВАТИ спада у глаголе са различитим општим делом у инфинитивној и презентској основи. Презент гради као и глаголи II врсте.

Пример: Зовем те да се договоримо о свему.

 

VI

надмем, надмеш, надме, надмемо, надмете, надму (: надути), не надујем, надујеш, надује, надујемо, недујете, надују

 

Глагол НАДУТИ (СЕ) гради презент на неправилан начин. Облик надујем је обележен у Речнику српскохрватског књижевног језика Матице српске као дијалекатски.

Пример: Кад поједе нешто јаког укуса, он се надме.

 

VII

заспим, заспиш, заспи, заспимо, заспите, заспе (: заспати), не заспем, заспеш, заспе, заспемо, заспете, заспу

 

Глагол ЗАСПАТИ припада VII врсти промене. Иако је употреба облика заспем, заспеш, заспе, заспемо, заспете присутна само у дијалекатским говорима, у 3. лицу множине презента у књижевном говору заступљена су оба облика, на и : заспе и заспу.

Пример: Обично заспи после ручка.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор