Тренутно се налазите: Насловна > Спојено и одвојено писање речи

Спојено и одвојено писање речи

Прилози, предлози, предлошки спојеви

 

I
одвајкада, не од вајкада

Сложени прилози обично се пишу састављено. Такав је случај и са прилогом одвајкада ‘одувек, од давнина, одавно’.

Пример: Био је одвајкада гост у тој кући.

II
напосе, не напо се

Предлошке везе са личним заменицама пишу се одвојено. Међутим, напосе ‘засебно, издвојено’ пише се састављено.

Пример: Позове их сваког напосе.

III
ниуколико, не ни уколико

Прилози који су сложени са ни- пишу се увек састављено. Тако се пише и прилог ниуколико ‘ни у којој мери, нимало’.

Пример: Те околности им ниуколико не одговарају.

IV
кад-тад, не кадтад / кад тад

Када се корелативни прилози супротног значења, нпр. кад и тад, употребе заједно у прилошком изразу, добијају јединствено значење. Будући да оба прилога чувају свој акценат, пишу се са цртицом.

Пример: Доћи ће они кад-тад.

V
у ствари, не уствари

Одвојено се пишу многе предлошке везе са именицама, чак и када је реч о устаљеним изразима.

Пример: Они једно мисле, а у ствари друго раде.

VI
овог послеподнева, не овог после поднева

Прилошки израз после подне пише се одвојено; нпр: Отишао је после подне.
У примеру овог послеподнева реч послеподнева је именичка сложеница и пише се састављено.

VII
на пролеће, не напролеће

Растављено се пишу предлошке везе са називима годишњих доба.

Пример: Стиже на пролеће.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор