Лектура и коректура

 ― Због чега Вам је потребан лектор?

― Појмовник

― Лектура и коректура

― Ценовник

Због чега Вам је потребан лектор?

У свом послу лектор се сусреће са бројним предрасудама. Често наилази на питања да ли је уопште неопходно вршити лектуру и коректуру постојећег текста и да ли је аутор текста као говорник српског језика у пуној мери језички компетентан.

Неретко се ауторски текст, у тренутку пре објављивања, не уклапа сасвим у језички стандард ― ортографски, граматички или стилски. Тада наступа лектор. Са рукописом и оловком у руци или за рачунаром, лектор исправља грешке држећи се правила која владају у важећем Правопису српског језика, ослањајући се на граматику, стручну литературу. Аутор текста због тога не треба да се осећа лоше, нити да исправке сувише лично доживљава. Са правим лектором као сарадником обогатиће сопствени речник, приближити се стандардном језику, што је и крајњи циљ.

Појмовник

Лектура текста –> исправљање граматичких, правописних и стилских грешака

Коректура текста –> исправљање грешака које су нехотице настале у току штампања или писања

Лектор –> језички стручњак који исправља правописне, граматичке и стилске грешке пре објављивања текста

Ортографија –> систем правила за писање једног језика; правопис

Стандардни језик –> језик који је подлегао језичкој норми ― правописној, граматичкој, лексичко-семантичкој ― нормирани језик

 

Лектура и коректура

― семинарских, дипломских, мастер, магистарских, докторских радова, уџбеника, књига, превода;
― новинских текстова и њихових онлајн издања;
― преведених титлова намењених за ТВ емитовање;
― интернет сајтова;
― уговора, пословних преписки, решења, извештаја и документације уопште.

Ценовник

1―50 стр.               180  дин. по страни

50―100 стр.           155  дин. по страни

Преко 100 стр.        130  дин. по страни

Цене важе за једну лекторисану страну (1.800 карактера са размаком). Могуће су корекције цене у зависности од броја исправки и врсте текста.

Резултат слика за pitajte lektora

dir.vizio

dir.vizio

dir.vizio

direktorijum

raskrsnica

pocetnastrana

yumreza.info

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus