Треба Вам лектор или професор српског језика и књижевности?
На правом сте месту!

Нудимо Вам услуге лектуре и коректуре:
 • ― семинарских радова
 • ― дипломских радова
 • ― мастер радова
 • ― уџбеника
 • ― књига
 • ― превода...[Опширније]

Потребна Вам је пуна пажња наставника коју нећете делити са осталим вршњацима. Родитељи немају времена да Вам помажу и...[Опширније]

Текстови и актуелности

Именице које означавају службену одећу

У ову семантичку подгрупу убројали смо лексеме са општим значењем ’службена одећа’. Хипероним семантичке подгрупе је лексема униформа ’службено одело прописаног кроја и материјала, исто за све припаднике одређене установе, организације’. У зависности од тога на ком се делу тела носи одевни предмет означен лексемом, извршили смо дубљу поделу у оквиру семантичке подгрупе. Закључили смо да доминира лексика која означава различите видове горње одеће.

Свих 20 лексема је страног порекла. Највише је галицизама (9): блуза, корзет, мондур, мондура, монтура, мундир, мундира, мундур, мундура; 2 англицизмa: килт, фрeнч; 2 русизма шапка, шињел; 2 талијанизмa: копоран, мантелина; турцизми и оријентализми (2): доламица, јапунџе; 1 грецизам: камилавха; 1 латинизам: гуњ; 1 хибрид: полушињел. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Именице које означавају свечану одећу

Ова семантичка подгрупа је сачињена од лексема које означавају делове одеће који се носе у несвакидашњим, свечаним приликама. Карактеристично за све лексеме је да садрже семантичку компоненту + свечано.

Више је туђица (19) него домаћих речи (4). Број туђица је реалативно уједначен: галицизми (5): врак, гала, жакет, жакета, фрак; турцизми и оријентализми (5): ђејсија, ђеисија, диван-кабаница, јапунџе, калпак; германизми (4): герок, салонрок, халбец, халпцилиндер; латинизми (2): домино, талар.
Домаћа лексика (4): одежда, посвечаница, свечаница, стећа.
Неке лексеме су обележене географски (врак дијал., ђејсија покр.), географски и стилски (ђеисија нар., песн.).
Присутни су како фонолошки дублети (вракфрак, ђејсија: ђеисија), тако и морфолошки дублети (жакет: жакета). [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Писање назива празника

I

Срећна Нова година, не Срећна Нова Година

Према Правопису, вишечлани називи празника пишу се великим почетним словом прве речи. Међутим, ако некоме хоћемо да пожелимо срећу целе наступајуће године, написаћемо Срећна нова година.

II

Срећни божићни празници, не Срећни Божићни празници

У честиткама погрешно се усталило писање придева божићни великим почетним словом, иако је једино исправно писати овај придев малим почетним словом.

III

Бадње вече, не Бадње Вече

Према т. 59 Правописа (2010), код вишечланих назива празника великим почетним словом пише се прва реч. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0