Треба Вам лектор или професор српског језика и књижевности?
На правом сте месту!

Нудимо Вам услуге лектуре и коректуре:
 • ― семинарских радова
 • ― дипломских радова
 • ― мастер радова
 • ― уџбеника
 • ― књига
 • ― превода...[Опширније]

Потребна Вам је пуна пажња наставника коју нећете делити са осталим вршњацима. Родитељи немају времена да Вам помажу и...[Опширније]

Текстови и актуелности

Именице које означавају одећу коју носи свештено лице

У ову семантичку подгрупу уврстили смо лексеме чије је опште значење ’одећа коју носи свештено лице’. Приликом класификације лексема у ову скупину сматрали смо ирелевантним да ли је одећа намењена припадницима одређене конфесије, односно особама мушког или женског пола. Увидели смо да је могуће грађу разврстати у зависности од тога који део тела одевни предмет прекрива (главу, врат, рамена, прса, бедра; горњи део тела, доњи део тела). Такође, посебно смо издвојили лексеме чије је значење уопштено  ’свештеничка одећа’.

Више је туђица и хибрида (50) него домаћих речи (15). Једнак је, такорећи, број грецизама (16) и лексема које припадају домаћем лексичком фонду (15): грецизми: епитрахиљ, епитрахил, камилавка, камилавха, камилајка, мантија, мантила2, мантороз, манторос, митра, омофор, раса, сакос, стола1, фелон, штола; домаћа лексика: кошуљица, наглавак, наплећак, напрсник, нараменик, нараменица нарамник, наруквица, огрлук, одежда, одора, опрсник, плашт, риза, убрађај. Остале позајмљенице:  латинизми (10): домино2, параменат, парамента, хабитус, туника, казула, капа2, орар1, реверенда, талар; турцизми и оријентализми (7): амедија, ахмедија, клобук, ћелепош, ћелепуш, џуба, џубе; талијанизми (5): кота, рокет, рокета, сутана, хабит; 1 германизам: кута;  1 хибридни облик: панакамилавка.

Неке лексеме или семантичке реализације лексема маркиране су географски: [кота покр., напрсник (2) покр., огрлук покр., ћелепош покр., ћелепуш покр.], временски (мантороз заст., манторос заст.), временски и стилски (одејаније сткњ., одејање сткњ.), стилски (камилавха индив., мантила2 нераспр., сукња (3) необ.), као термини одређене религије [епитрахиљ правосл., набедреник (1) правосл., наруквица (2г) правосл.], социолекатски [наглавник (1б) цркв., нарамник (2) цркв., омофор цркв., опрсник цркв., орар1  цркв., штола цркв.].

Међулексички фонетски дублети: епитрахиљ: епитрахил (л м. љ), камилавка: камилајка (ј м. в), камилавка: камилавха (х м. к), мантороз: манторос (з м. с), стола1 : штола (ш м. с), ћелепош: ћелепуш (у м. о).

Међулексички морфолошки  дублети: параменат: парамента, рокет: рокета, џуба: џубе. 

Лексема наглавак је вишезначна. Својим секундарним значењима улази у оквире ове семантичке подгрупе, означавајући свештеничку одећу за главу: ’капа католичких свештеника’, ’капа коју носе опатице’. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Имена из класичних језика

I
Нептун

Властито име из римске митологије настало је адаптацијом. Применом принципа језичке економије, од изворног облика (Neptunus) одбијен је завршетак –us.

II
Харибда

Познато име из грчке митологије употребљавамо са прерађеним завршетком. Наиме, од изворног облика Charybdis одбија се завршетак     -is и додаје наставак , те се ова властита именица женског рода мења као именице III деклинације.

III
Цицерон

Латинско име Cicero (основа Ciceron-) прилагођава се тако што добија облик на сугласник, односно образац који је најпогоднији за мушки род. Ова властита именица се у нашем језику мења по падежима као именице I врсте. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Изговор верзалних скраћеница

I

КФОР/KFOR („кфор“, не „кејфор“)

Скраћеница КФОР/KFOR се чита одн. изговара као пуна реч, будући да за такав изговор има подесну гласовну структуру. Неправилно је, примера ради, изговарати из КФОР-а („из кејфора“).

II

ВМА („ве-ем-а“, не „ве-ме-а“)

Скраћеница ВМА се изговара или чита слово по слово. Ова скраћеница се веома често неправилно изговара, те неретко можемо чути „ве-ме-а“, уместо „ве-ем-а“.

III

NBA („ен-би-еј“ и „ен-бе-а“)

Скраћеница NBA се изговара слово по слово. Може се изговарати на двојак начин, услед паралелне примене латиничког и енглеског алфабета. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0