Тренутно се налазите: Насловна > Интернационалне и прилагођене опште и мерне скраћенице

Интернационалне и прилагођене опште и мерне скраћенице

Ове скраћенице се често базирају на латинским изразима, а када је реч о мерним јединицама, на интернационалним терминима и симболима.

Мерне скраћенице које се пишу великим словима остају неизмењене: V (волт), W (ват), J (џул), А (ампер), Т (тесла) итд; мерне скраћенице које се пишу малим словима обично се пишу као у оригиналу или се пресловљавају, а врло ретко преводе: g (грам), kg (килограм), l (литар), dl (децилитар), km (километар), m (метар), cm (центиметар) – г г.), кгкг.), лл.), дл дл.), кмкм.), м м.), цмцм.); hч. или ч (час) / с. (сат).

У текстовима се често срећу и скраћенице латинских израза, а неки од њих могу имати одговарајућу замену у српском језику:

etc. – et cetera, домаће замене: итд. – и тако даље, и др. – и друго;

o. c. – opus citatum, домаће замене: н. д. / н. дј. – наведено дело/дјело;

N. N. – nomen nescio (ретко Н. Н.) „не знам име“, употребљава се и уместо потписа, када се не зна или не жели открити име аутора;

P. S. – post scriptum (П. С. / ПС) „постскриптум“ (после свега, накнадно написано).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор