О мени

Untitled-1 copy

Мр Зорица Марковић

Зорица Марковић је магистар филолошких наука. Основне студије је завршила на Филозофском факултету у Нишу, Група за српски језик и књижевност, са просечном оценом 8,83 и оценом 10 на дипломском испиту. По завршетку основних студија уписала је постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер: Наука о језику.  Испите предвиђене планом и програмом факултета положила је са просечном оценом 9,20. Студије је успешно окончала одбраном магистарске тезе из предмета Лексикологија српског језика.

Зорица Марковић је стекла веома разнолика радна и професионална искуства. Опробала се у улози наставника српског језика и књижевности у основној школи и гимназији. Истовремено је давала приватне часове основцима, средњошколцима, будућим студентима. Извесно време је радила као лектор у редакцији Службеног листа града Ниша. 

 

Уверење о положеном стручном испиту
Препорука од проф. др Рајне Драгићевић
Uverenje rpeporuka
Conopljanews

dvoogled

croindexnet

oglasi.net

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus