Тренутно се налазите: Насловна > Именице које означавају одећу као део народне ношње

Именице које означавају одећу као део народне ношње

У засебну семантичку подгрупу издвојили смо лексеме чије је опште значење ’одећа као део народне ношње’. Даљу поделу смо извели у зависности од тога који део тела одевни предмет означен лексемом покрива: главу, врат, рамена, бедра, појас, ноге или горњи део тела. Лексема костим чије је секундарно значење ’народна ношња’ функционише као хипероним ове семантичке подгрупе.
Испоставило се да је највећи број лексема са значењем дела народне ношње који прекрива горњи део тела, док по једна лексема означава део народне ношње који се носи на бедрима или појасу. Лексема марамчић секундарно се односи на врсту пешкира који представља део народне ношње. У лексикографској дефиницији није експлицирано на ком делу тела се овај комад одеће носи, те је изостала класификација.
Број туђица и хибрида је већи у односу на број речи домаћег порекла.
Велики број лексема којима се означавају различити делови народне ношње потиче из турског и оријенталних језика: верача, вереџа, димије, долама, ђечерма, зобун, зобунац, зубун, зубуна, јака, јелек, јелече, јелечић, јечерма, кабаница, колан, марамчић, минтан, поша, ћелепош, ћелепуш, фереџа, шајкача, шал. Осталих позајмљеница је знатно мање: талијанизми: јакета, корет, корета, коретац, копоран; германизми: јака, кикла, кикља; англицизам: килт; галицизам: костим; латинизам: гуњ; хибридни облик: црвенкапа; хунгаризам: шишак.
Домаће лексеме: долактица, душанка, запрега, колија, кариклија, карикача, кошуљак, набедрица, натикач, натикача, огрљин, огрљче, одора, потколеначе, потколенице, потколенке, пршњак, сурка.
Лексеме или семантичке реализације лексема могу бити обележене географски [верача покр., вереџа дијал., зубуна покр., јака (1в) покр., јака (1б) покр., јеменија покр., кариклија покр., карикача покр., кикла покр., кикља покр., колија покр., корета покр., кошуља покр., минтан покр., набедрица покр., натикач покр., огрљин  покр.,  огрљче покр., ћелепош покр.,  ћелепуш покр., шишак (2) покр.], као термини одређених наука [одора (1в) етн.], географски и као термини одређених наука (марамчић етн., покр.), временски и географски [колан (2а) заст., покр.].
Вишезначне лексеме својим примарним и секундарним значењима улазе у исте семантичке подгрупе (јелек, копоран, корет). На пример, копоран и примарно и секундарно означава ’горњи део народне ношње’. Међутим, док је примарно значење ’врста капута’, секундарно значење је ’врста јелека’.
На главикариклија ’округла плића капа у народној ношњи црногорској или херцеговачкој’,  карикача  в. кариклија, ћелепош, ћелепуш (1) ’народна капа од црвена чохе у Србији за турских времена’, црвенкапа (1а)  ’округла и ниска народна капа црвене боје’, шајкача ’капа са дуплим странама, уз народну ношњу’, шал (2) ’дужи али ужи комад материје, који се обично, као део мушке ношње, ставља зими око врата или, у народној ношњи, око главе’, шишак (2) ’врста капе у црногорској и херцеговачкој народној ношњи’.
Око вратаогрљин ’извезена украсна крагна (у женској народној ношњи)’, одора (1в) ’део народне ношње, велика јака од горње хаљине која се носи преко рамена’, поша (а) ’врста мараме која се носи око врата на старој мушкој народној ношњи’.
На раменимајака (1в) ’део женске народне ношње, израђен од беле памучне чипке, који се носи преко рамена’.
На бедрима: набедрица (1) ’у народној ношњи онај крај тканице, шареног везеног појаса који виси низ лево бедро’.
Око појасаколан (2б) ’у мушкој народној ношњи, широки кожни појас, силав или кожни део испод силава у коме се носи заденуто оружје’.
На ногаманатикач (1а) в. натикача (1а), натикача (1а) ’део народне мушке или женске народне ношње од дебље вуне, који се навлачи преко чарапа (обично украшен шарама, везом и сл.), са краћим горњим делом, који сеже до преко глежања или без њега’, потколеначе ’део народне ношње који се навлачи на ногу под коленом’, потколенице (2) ’потколеначе’, потколенице (2) ’потколеначе’.
Горња одећаверача в. вереџа, вереџа (1) в. фереџа, гуњ (1а) ’део мушке народне ношње, обично сукнени огртач са рукавима који се носи уместо горњег капута’, димије (2) ’део мушке народне ношње, чакшире од чохе, сукна или др. (обично плаве), са широким ногавицама, суженим испод колена, долактица (1) ’део народне ношње са рукавима до лаката’, долама (а) ’горњи капут као део народне ношње’, долама (б) ’женска хаљина као део народне ’кратак жакет као део народне ношње’, душанка (1а) ’горњи део мушке народне ношње’, долама (в) одеће’, ђечерма ’део народне ношње, јелек, прслук без рукава, од чоје или свиле, обично извезен, који се не закопчава’, запрега (2а) ’део женске народне ношње (обично украсни) који се припасује спреда преко другог одела’, зобун в. зубун, зобунац в. зубун, зубун ’у народној ношњи горњи   део одеће од сукна, различите дужине, обично без рукава’, зубуна в. зубун, јака (1б) ’у женској народној ношњи дугачки и врло широки огртач без рукава’, јакета (а) ’у црногорској народној ношњи женска јакна до изнад појаса, без закопчавања и са дугачким рукавима, израђена обично од кадифе или чохе и опшивена око ивица гајтаном или извезена златном жицом’, јелек (1а) ’у народној ношњи (мушкој и женској ) прслук од чоје, сукна, сомота или свиле, украшен везом, гајтанима, металним пуцима и др.’, јелек (1б) ’у народној ношњи бела вунена или сукнена хаљина без рукава’,  јелече ’јелек’, јелечи ћ ’јелек’, јечерма в. ђечерма, кабаница (1а) ’у народној ношњи дугачки сукнени огртач, обично с капуљачом’, кикла в. кикља, кикља ’платнена сукња која се обично носи као део народне ношње’, килт ’сукња од шкотске кариране тканине са наборима, фалтама (у шкотској мушкој народној ношњи и као део униформе у неким јединицама енглеске војске)’, колија ’долама од танког сукна опшивена гајтаном (као део народне ношње)’, копоран (а) ’врста капута или гуња са рукавима у народној ношњи’, копоран (б) ’јелек, прслук у народној ношњи’, корет (а) ’део народне ношње, врста дугог женског зубуна, обично од чохе или сукна, без рукава’, корет (б) ’део женске народне ношње од кадифе или чохе, најчешће с рукавима, који покрива леђа до појаса, а груди само делимично јер се не закопчава’, корета в. корет (б), коретац в. корет, кошуљак (2) ’женска кратка кошуља (као део народне ношње), минтан ’кратки капутић (обично од чохе, сукна или памука), са дугачким уским рукавима, као део женске или мушке народне ношње’, огрљче ’део женске народне ношње који се носи преко кошуље и покрива груди’, пршњак (1а) ’крзнени прслук као део народне ношње’, сурка (1) ’краћи капут од сурога или смеђега сукна, чохе, украшен гајтанима, као део народне ношње у нашим крајевима Хрватске’, фереџа ’у муслиманској женској народној ношњи, дугачак огртач од црне или модре чохе, који се носио са тамном копреном преко лица’.
Изузетак: марамчић (2) ’марамчић је део народне ношње, пешкир од ланеног платна, са клеченим шарама на крајевима’.
Резултат слика за srpska narodna nosnja slike

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор