Тренутно се налазите: Насловна > Именице које означавају доњу одећу

Именице које означавају доњу одећу

У овој семантичкој групи присутне су лексеме чије је опште значење ’одећа која се носи испод друге одеће’. Хипероним семантичке скупине је лексема рубље (а) ’доња одећа, преобука’. Издвојили смо четири подгрупе. Прва подгрупа обухвата лексеме које се јављају као општи називи за означавање оваквог вида одеће и са лексемом рубље ступају у однос синонимије. Лексеме пртенило, пртенина означавају врсту рубља сачињену од одређеног материјала, пртено рубље. Друга подгрупа укључује лексеме код којих не постоји семантичка диференцијација нити у односу на пол, нити у односу на узраст особе. У трећој и четвртој семантичкој подгрупи извршена је диференцијација у односу на пол, односно према узрасту.

Доминира домаћа лексика (38): гаће, гаћице, грудник, грудњак, кошуља, крзница, крсница, лажигаће, пелена, пеленка, повезица, повој, повоје, подсукња, поткошуља, прање, преоблака, преоблачило, преобука, пресвлака, пресвук, прслук, пртенило, пртенина, пршњак, рубенина, рубина, рубиње, рубиште, рубље, скута, стежник, стезник, стењак, струк, сукња, сукњерац, утега. Број позајмљеница је мањи: 8 галицизама: жипон, килоте, килотне, комбинезон, комбине, корзет, неглиже, неглижеј; 6 германизама: бенка, бена, веш, вешерај, мидер, унтерок; турцизми и оријентализми (2): јелек, кафтан; 1 латинизам: дуксер; 1 талијанизам: мајица.

Неке лексеме или семантичке реализације лексема су маркиране географски (бена покр., двогаће покр., дуксер покр., кафтан покр., крзница покр., скута покр., повоје покр.), временски [кошуља (1в) заст.].
Парове типа килоте: килотне, стезник: стежник третирамо као међулексичке фонетске дублете.
Један број именица припада групи pluralia tantum (гаће, гаћице, двогаће, килоте, килотне, лажигаће, повоје). Друге именице пак реализују значење ’доња одећа’ само у облику множине (нпр. кошуља, скута), или у збирном облику (рубиње, рубиште, рубље).

Доња одећа (општи назив)

веш в. рубље, вешерај ’разно рубље’, кошуља (1в) ’доња одећа уопште, доње хаљине, доње рубље, обично платнено, преоблака’, неглиже (1б) ’интимна, доња одећа, рубље’, неглижеј в. неглиже, прање (3) ’рубље’, преоблака ’рубље, одећа која служи за преоблачење, преобука’, преоблачило ’преоблака, преобука’, преобука (2а) ’доње рубље које се преоблачи’, пресвлака (2) ’одећа, рубље које се пресвлачи, преобука’, пресвук ’пресвлака (2)’, пртенило, пртенина ’пртено рубље’, рубенина ’рубље’, рубина (2а) ’доња одећа, доње рубље’, рубиње, рубиште в. рубље.

Доња одећа (мушка, женска, дечија)

гаће (1) ’доњи део рубља (мушког или женског)’, гаћице (1) ’кратке гаће’, дуксер ’дебела, топла поткошуља’, двогаће ’гаће које се облаче преко других гаћа’, мајица ’плетена памучна поткошуља’, поткошуља ’врста рубља које се носи испод кошуље’, скута (2) ’поткошуља’.

Женска доња одећа

грудник в. грудњак, грудњак (2а) ’део женског доњег веша, прслуче, прсник’, јелек (2) ’део женског доњег рубља, прслуче; корсет’, жипон ’доња сукња, подсукња’, кафтан (2б) ’марама за прса код женских’, килоте (1) ’доњи део женског рубља, женске гаћице’, килотне в. килоте, комбинезон (2) ’врста женског доњег рубља које се носи испод хаљине’, комбине в. комбинезон (2), корзет ’женски грудњак, прсник; део женске одеће који стеже струк, стезник’, кошуља (1б) ’део женског доњег рубља који се носи до тела, обично без рукава, и који досеже обично до колена (често као део народне ношње)’, мидер ’део одеће од еластичног материјала који служи за стезање струка и кукова, стезник’, подсукња ’доња сукња’, прслук (3) ’део женског рубља који служи да чврсто држи груди, грудњак’, пршњак (1в) ’прслук (3), грудњак’, стежник в. стезник, стезник ’комад женске одеће од еластичних шипчица и текстила који служи за стезање груди и струка, корзет, мидер’, стењак в. стезник, струк (1д) ’стезник, мидер’, сукња (1б) ’део доњег рубља’, сукњерац ’женска доња сукња, подсукња’, унтерок ’подсукња’, утега (3) ’стезник, мидер’.

Дечија доња одећа

бенка ’горњи део дечјег рубља који се закопчава позади’, бена (1) в. бенка, крзница в. крсница (2а), крсница (2а) ’тканина у коју се умота дете приликом крштења’, лажигаће ’гаће за децу са разрезом позади’, пелена ’мањи комад платна у који се умотава новорођенче; повој’, пеленка ’пелена, пеленица’, повезица ’повој’, повој (1б) ’платно којим се повијају мала деца’, повоје ’пелене’.

 

Резултат слика за donji ves pre 50 godina slike

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор