Тренутно се налазите: Насловна > Властите именице које имају само облик множине (pluralia tantum)

Властите именице које имају само облик множине (pluralia tantum)

I
у Ужицу (: Ужице)

Према Правопису српскога језика Матице српске (2010), боље је властиту именицу Ужице третирати као именицу средњег рода једнине него као именицу женског рода која припада групи pluralia tantum. Наиме, промена Ужице-Ужица-Ужицу има предност у односу на промену Ужице-Ужица-Ужицама.

II
из Пљеваља (: Пљевља)

Именица Пљевља је средњег рода и улази у групу именица које имају само множину. Стога се наведена именица деклинира попут, рецимо, именице скрипта: Пљевља, Пљеваља, Пљевљима итд.

III
у Беранама (: Беране)

Именица Беране је женског рода, припада групи pluralia tantum, те је правилно мењати дату именицу на следећи начин: Беране, Берана, Беранама итд. Неправилно је, примера ради, рећи: Он живи у Берану.

IV
из Карловаца (: Карловци)

Именица Карловци (Сремски Карловци) је мушког рода и има само облик множине. Облик генитива, дакле, гласи: Карловаца.

V
на Дивчибарама (: Дивчибаре)

Именица Дивчибаре је женског рода, има само облик множине и мења се по падежима као именице III врсте, и то у множини. Зато је правилно рећи, примера ради: Провели смо викенд на Дивчибарама.

VI
у Дечанима (: Дечани)

Именица Дечани је мушког рода, мења се као именице I врсте и припада групи pluralia tantum. Стога је исправно казати нпр: Били смо у Дечанима.

VII
на Алпима (: Алпи) / на Алпама (: Алпе)

Према Правопису српскога језика Матице српске (2010), правилни облици локатива множине су на Алпима и на Алпама, јер у номинативу множине постоје дублетни облици Алпи и Алпе.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор