Тренутно се налазите: Насловна > Удвојени самогласници, сугласници, сугласничке групе

Удвојени самогласници, сугласници, сугласничке групе

I
шестсто, не шесто

Удвојене сугласничке групе се у изговору поједностављују тако што се своде на један скуп; број шестсто се изговара шесто, али је правилно писати шестсто јер шесто има друго значење – средњи род редног броја шести.

Пример: Потрошио је у продавници шестсто динара.

II
вакуум, не вакум

Реч вакуум ‘празан простор’ потиче од латинске речи vacuum, те се удвојена латиничка слова доследно преносе.

Пример: Вакуум је празан простор.

III
поддијалекат (< под- + дијалекат), не подијалекат

У примеру поддијалекат долази до одступања од свођења двају сугласника на један јер се први део сложене речи завршава истим сугласником којим започиње други.

Пример: Поддијалекат је говор једног дијалекта који је ограничен на уже подручје.

IV
у шоуу (: шоу), не у шоу

Именица шоу је енглеског порекла и мења се као именице I врсте – шоу, шоуа, шоуу.

Пример: Не учествујемо у овом шоуу.

V
најједноставнији (< нај- + једноставнији), не наједноставнији

У суперлативу придева који почињу сугласником ј долази до одступања од свођења двају сугласника на један.

Пример: Урадили су то на најједноставнији начин.

VI
безакоње (< без-+ закоње), не беззакоње

Удвојен сугласник з се у изговору своди на један глас који се исто тако и пише.

Пример: Објавиће рат безакоњу.

VII
координата, не кордината

Реч координата је латинског порекла (нлат. coordinata) и пише се са удвојеним словима као у оригиналу.

Пример: Потражите локацију користећи координате.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор