Тренутно се налазите: Насловна > Компаратив придева

Компаратив придева

I
голији (: го)

Од једносложног придева го (= гол) компаратив се гради уз помоћ наставка -ији: гол- + -ији > голији.

Пример: Били су голији и босији него икада пре.

II
виши (: висок)

Додавањем наставка -ји на основу придева која се добија одбацивањем завршетка -ок настаје облик компаратива придева висок: вис- + -ји > висји > виши. У датом примеру извршено је јотовање.

Облици височији и вишљи су допустиви само у дијалекатским говорима.

Пример: Он је за главу виши од свог брата.

III
тешњи (: тесан)

Компаратив од придева тесан се гради додавањем наставка -ји на основу придева: тесн- + -ји > тесњи > тешњи. У облику тешњи извршиле су се три гласовне промене ― непостојано а, јотовање (н : њ), једначење сугласника по месту творбе (с : ш).

Облик теснији (< тесн- + -ији) је неприхватљив.

Пример: Кошуља му је тешња у струку.

IV
блискији (: близак)

Компаратив од придева близак ‘присан, непосредан’ гласи блискији: блиск- + -ији > блискији; нпр. Постали су блискији пријатељи. У датом облику извршене су две гласовне промене непостојано а, једначење сугласника по звучности (з : с).

Искључиво у просторном значењу јавља се  близакближи; нпр. Ближа ми је пијаца него раније. 

 V
жешћи (: жесток)

Облик компаратива од придева жесток се гради додавањем наставка -ји на скраћену основу без завршетка –ок: жест- + -ји > жесћи > жешћи. Поред јотовања (т : ћ), у облику жешћи долази и до једначења сугласника по месту творбе (с : ш).

Пример: Уследио је још жешћи сукоб између љутих ривала.

VI
љући (: љут)

Од придева љут компаратив је добијен додавањем наставка -ји на основу: љут– + -ји > љући. У наведеном примеру врши се јотовање.

Пример: Бели бибер је љући од црног.

VII
мркији (: мрк)

Придев мрк гради компаратив помоћу наставка -ији: мрк- + -ији > мркији. Облик мрчи је у Речнику српскохрватског књижевног језика Матице српске обележен као застарели.

Пример: Јахао је коња мркије длаке.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор