Треба Вам лектор или професор српског језика и књижевности?
На правом сте месту!

Нудимо Вам услуге лектуре и коректуре:
 • ― семинарских радова
 • ― дипломских радова
 • ― мастер радова
 • ― уџбеника
 • ― књига
 • ― превода...[Опширније]

Потребна Вам је пуна пажња наставника коју нећете делити са осталим вршњацима. Родитељи немају времена да Вам помажу и...[Опширније]

Текстови и актуелности

Сложенице са ПОЛУ-

Сложенице добијене уз помоћ форманта полу-[1] настају сложеном творбом. Изабране сложенице у другом делу садрже именицу која функционише и ван сложенице и као таква има потпуно значење (значење одевног предмета): полукафтан, полуцилиндар, полуцилиндер, полуципела, получарапа, полушињел.   

Опште значење ових сложеница могло би се свести на ’половичан’ (у односу на оно што значи именичка реч у другом делу)[2]: полукафтан ’кафтан краћи од обичног’, полуцилиндар, полуцилиндер ’округли и тврди, обично црни шешир за свечане прилике’, полуципела ’ципела с кратким ниским горњим деловима’, получарапа ’ниска чарапа’, полушињел ’кратки зимски војнички капут’. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Именице које означавају службену одећу

У ову семантичку подгрупу убројали смо лексеме са општим значењем ’службена одећа’. Хипероним семантичке подгрупе је лексема униформа ’службено одело прописаног кроја и материјала, исто за све припаднике одређене установе, организације’. У зависности од тога на ком се делу тела носи одевни предмет означен лексемом, извршили смо дубљу поделу у оквиру семантичке подгрупе. Закључили смо да доминира лексика која означава различите видове горње одеће.

Свих 20 лексема је страног порекла. Највише је галицизама (9): блуза, корзет, мондур, мондура, монтура, мундир, мундира, мундур, мундура; 2 англицизмa: килт, фрeнч; 2 русизма шапка, шињел; 2 талијанизмa: копоран, мантелина; турцизми и оријентализми (2): доламица, јапунџе; 1 грецизам: камилавха; 1 латинизам: гуњ; 1 хибрид: полушињел. [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0

Именице које означавају свечану одећу

Ова семантичка подгрупа је сачињена од лексема које означавају делове одеће који се носе у несвакидашњим, свечаним приликама. Карактеристично за све лексеме је да садрже семантичку компоненту + свечано.

Више је туђица (19) него домаћих речи (4). Број туђица је реалативно уједначен: галицизми (5): врак, гала, жакет, жакета, фрак; турцизми и оријентализми (5): ђејсија, ђеисија, диван-кабаница, јапунџе, калпак; германизми (4): герок, салонрок, халбец, халпцилиндер; латинизми (2): домино, талар.
Домаћа лексика (4): одежда, посвечаница, свечаница, стећа.
Неке лексеме су обележене географски (врак дијал., ђејсија покр.), географски и стилски (ђеисија нар., песн.).
Присутни су како фонолошки дублети (вракфрак, ђејсија: ђеисија), тако и морфолошки дублети (жакет: жакета). [Опширније]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus
Прочитајте коментаре0